RATCHEM

Działka i jej klasyfikacje-co powinieneś wiedzieć?

Jest wiosna, okres rozkwitu, wesel i budowy domów. Ta wiosenna aura sprzyja planowaniu zakupu nowej nieruchomości. Chciałbyś kupić działkę pod budowę domu całorocznego? A może taką, gdzie będziesz mógł spędzać ciepłe, wakacyjne dni organizując grilla? Z tego względu, że każda działka rządzi się swoimi prawami, powinieneś poznać różne rodzaje działek i ich specyfikę. Podział jest wykonany według przeznaczenia działki oraz możliwy na niej charakter zabudowy. Kategoria działki znacznie wpływa na jej wartość, a tym samym na cenę sprzedaży.

Gdzie sprawdzić informacje o klasyfikacji?

Należy skonsultować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, aby sprawdzić jakiego rodzaju jest dana działka, poznać jej przeznaczenie oraz sprawdzić ewentualne warunki zabudowy. Jest to akt prawa miejscowego uchwalany przez radę gminy. W przypadku gdy na danym obszarze nie ma obowiązującego MPZP, możliwości wykorzystania terenu określa decyzja o warunkach zabudowy.

Działka budowlana

Działka rekreacyjna

W ostatnim czasie działki rekreacyjne, szczególnie te z bezpośrednim dostępem do jeziora lub blisko plaży i morza, cieszą się wzmożonym zainteresowaniem. Jest to rodzaj działki, której grunty są przeznaczone pod rekreację do wypoczynku sezonowego. Czy jest możliwa budowa na tego typu działce ? Tak! Jednak nie może być to dom przeznaczony do całorocznego mieszkania. Dlatego nie ma możliwości meldunku w tej nieruchomości.

Jaki dom można budować na gruncie rekreacyjnym?

Ogólnie zakłada się, że działka rekreacyjna jest przeznaczona pod zabudowę niewielkiego domu letniskowego. Budynki takie nie muszą bowiem posiadać podłączenia oraz zapewnienia dostępu do podstawowych sieci uzbrojenia. Ponadto wysokość budynków o charakterze rekreacyjnym może wynosić mniej niż 2,2 metra. Na budowę domku do 35 m² nie jest wymagane pozwolenia na budowę.

Należy zwrócić uwagę, że podatek od nieruchomości jest wyższy niż dla budynków mieszkalnych!  Można starać się o przekształcenie działki w budowlaną w celu obniżenia podatków oraz rozwiązanie kwestii ograniczeń projektowych. Oczywiście taka możliwość jest regulowana przez MPZP.

rekreacja

Działka rolna

Nazwa klasyfikacji działki wskazuje nam jasno jej cel użytkowanie. Są to grunty przeznaczone do produkcji rolnej, z wyjątkiem gruntów zajętych pod prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Nie każdy może stać się jej właścicielem. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny. Wyjątek od tej reguły stanowi działka rolna o powierzchni mniejszej niż 1 ha, która według obecnych przepisów może być kupiona przez każdego zainteresowanego.

Czy możliwa jest budowa domu?

Możliwość postawienia budynku na działce rolnej zależy od klasy gruntów i wymaga uprzednio wyłączenia danego gruntu z produkcji rolnej w celu przekształcenia na charakter budowlany. W przypadku klasy IV, V, VI uzyskanie zgody na odrolnienie jest formalnością. Jeśli chodzi o grunty wysokiej klasy I, II, III  przekształcenie jest praktycznie niemożliwe. 

Działki rolne

Działka budowlana

Działki budowlane są najbardziej popularnym rodzajem gruntów i tym samym ich cena za metr jest przeważnie znacznie wyższa w porównaniu z innymi rodzajami działek. Na tego rodzaju nieruchomości można postawić dom, blok lub inny rodzaj budynku użytkowego. Kilka czynników wpływa na to, aby sklasyfikować grunt jako budowlany: powierzchnia, kształt, posiadanie dostępu do drogi publicznej, infrastruktura techniczna. Szczegółowe warunki są zdefiniowane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Nabywcą działki budowlanej może być zarówno osoba prywatna, jak i deweloper, firma, instytucja publiczna lub gmina.

Działka leśna

Działka leśna to grunt o powierzchni przynajmniej 0,1 ha, sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Według ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych jej wykorzystanie ogranicza się do celów związanych z gospodarką leśną, ochroną zdrowia czy bezpieczeństwa państwa. Oprócz tego, w przypadku gdy planujemy budowę w pobliżu lasu, należy zachować odpowiednią od niego odległość, wyznaczoną przez Nadleśniczego.

Czy możliwe jest przekształcenie działki pod budowę domu?

Istnieje możliwość odlesienia działki i przeznaczenia jej na inne użytkowanie niż wymienione powyżej. Jednak taka zgoda zostaje udzielona w nielicznych i szczególnych przypadkach. Formalności z tym związane sa czasochłonne i pociągja za sobą niemałe koszta.

Działka

Działka siedliskowa (zabudowa zagrodowa)

Działka siedliskowa jest przeznaczone pod budynki związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, czyli np. obory, stajnie lub chlewy. Właścicielem takiej działki może być jedynie osoba, która ma pełne prawo do wykonywania zawodu rolnika. Ponadto, staż zamieszkania w gminie, w której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, musi wynosić co najmniej od 5 lat.

Czy można postawić budynek mieszkalny?

Tak, jeśli rzecz jasna jesteś rolnikiem! Możliwe jest zbudować dom na działce siedliskowej, ale pod warunkiem, że w jego skład wejdą pomieszczenia gospodarcze. Wymagane jest również uzyskanie pozwolenia na jego budowę. Oprócz tego trzeba respektować wytyczne zawarte w MPZP, a działka sama z siebie musi spełniać wymogi działki budowlanej.

Działka przemysłowa (inwestycyjna)

Taka działka składa się najczęściej z kilku połączonych ze sobą działek gruntowych. Ich zabudowa ma służyć na różnego rodzaju konstrukcje inwestycyjno-przemysłowe (fabryki, magazyny, hale, składy czy hotele). Są one przeważnie zlokalizowane daleko od miast, ze względu na ewentualną uciążliwość inwestycji dla otoczenia.

Masz problem ze sprzedaniem nieruchomości? A może potrzebujesz dodatkowej porady lub pomocy w znalezieniu tej wymarzonej?

Skontaktuj się z naszym biurem, czekamy na Ciebie!  

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *